EKSPERT SYSTEM

Dette er en nyhed, der får betydning for jeres afsætning. En række virksomheder, opnår ekstraordinær vækst, med færre ressourcer! Bagved ligger et bemærkelsesværdigt og effektfuldt:

Ekspert system, der kan forudsige udfaldet af store dele af jeres tilbudsmasse!

Det drejer sig om et system, som på baggrund af historiske data, fra jeres virksomhed og tidligere afgivne tilbud, beregner sandsynligheden for, om I vinder eller taber et tilbud.

En af vore kunder, har 25 sager på et uge. Af disse bliver 8 til salg. Problemet er, at de på forhånd ikke vidste, hvilke af de 25, der ville blive til de 8 salg!

Hvordan virker ekspert systemet?

Forestil dig en sælger kommer hjem med en af de 25 sager. Inden man går videre med sagen, indtaster salgschefen, de 21 karakteristik<a fra sagen i systemet. Derefter fortæller systemet om denne sag, er blandt dem I vil vinde eller tabe.

Det vi har udviklet, er et ekspert system, der baserer sit resultat på 1 års analyse af jeres tilbudsmasse. Dit spørgsmål er: Hvad kan det gøre?

Systemet kan med mellem 66 og 92 % sikkerhed forudsige hvilke sager, der bliver til salg!

Nogle af de strategiske resultater du får:

  • I anvender mere end 66% af jeres tid på vindersager.
  • I får tredoblet succesraten i tilbudsmassen.
  • Jeres ressource kapacitet i tilbudsfasen, bliver tredoblet.
  • I fjerner usikkerheden i forecast.
  • Årsregnskabet giver en bedre indtjening pr. omkostningskrone.

 

Teknikken i ekspert systemet!

Vi udvælger et repræsentativt udsnit af vundne og tabte tilbud fra et år. I disse finder vi de karakteristika, der har afgørende betydning for, om et tilbud bliver til et salg. Den metode vi anvender til dette arbejde, er unik.

Dette efterfølges af en procedure, hvor vi vægter de valgte karakteristika og udarbejder en række formler, der fremover angiver sandsynligheden, for om et tilbud bliver vundet eller tabt.

 

Hvilke virksomheder får størst udbytte?

Det gør virksomheder, med en succesprocent på 50 eller derunder i tilbudsmassen. Virksomheder, der tillige har et forholdsmæssigt tungt tilbudsarbejde, vil opnå en stor ressource frigørelse.

En business case

I eksemplet fra før, anvender virksomheden ½-1 dag pr. sag. Skal alle 25 sager behandles, bliver det til 19 mandedage. Ekspert systemet bringer tidsforbruget ned på 8 dage, fordi det kun er nødvendigt at behandle 8 - 12 sager med samme resultat, som før krævede 25 sager!

Leveringstid– og betingelser

Det tager 3 måneder fra beslutning om køb, til I har et operationsdygtigt, og testet system!

Vi udvikler, leverer og kører projektet i henhold til K-01, som er standard kontrakt og procedure forhold udviklet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Investering

Prisen er kr. 276.000,00 for køb af systemet. Der kan tegnes en service aftale, der bl.a. indebærer at I hver 18. måned får foretaget en opdateringsanalyse. Service aftalen er 25% af købsprisen.