INDIVIDUEL SALGSTRÆNING

Hansen & Rungstedt arbejder med træningsmetoden HandsOn. Det betyder at du ikke bruger salgstid på træning, men træningstid på salg. Vores salgstræning er baseret på de hyppigst forekommende ønsker og behov hos vores kunder.

Hansen & Rungstedt tilbyder virksomheder skræddersyet salgstræning. Salgstræningen kan stå alene eller indgå i virksomhedens øvrige uddannelsesprogram. 

Vi kan tilbyde følgende hovedområder: 

1.     NewBusiness (flere nye kunder)

2.     Bestående kunder (mersalg til bestående kunder og/eller flere nye forretninger med bestående kunder)

3.     Sælgermanaging (få mere effekt og styring ud af dine sælgere på mindre tid) 

De 3 hovedområder kan opdeles i konkrete vækstområder:

NewBusiness:

  • Telefoncanvas: Du kan på 4 uger, med en lille ugentlig indsats, få trænet dine sælgere i at få møder med nye potentielle kunder.  
  • Succes er: Mere end 80% af deltagerne opnår at kunne få en hit-rate på mere end 33% i forhold til gennemførte beslutningstagere på direktions- eller beslutningstagerniveau.
  • Bedre intromøder: Vi træner dine sælgere HandsOn, med nye værktøjer og rigtige kunder, til at få flere sager med hjem. Dine sælgere får professionelle værktøjer til at gennemføre professionelle intromøder med nye kunder og øger succesprocenten markant.
  • Succes er: Din virksomhed får flere nye kunder.
  • Lukke flere salg: Dine sælgere trænes i at opnå større succes med opnåede sager, vi træner aktivt evnen til at få ordren.
  • Succes er: At dine sælgere bliver markant bedre til at få ordrene. 

Bestående kunder:

  • Telefoncanvas: Dine sælgere lærer, hvordan de øger mængden af statusmøder.
  • Succes er: At opnå en succesrate på mere end 80% på bookning af statusmøder.
  • Statusmøder: Dine sælgere lærer, hvordan de fastholder kunden på det bestående forretningsniveau, udvider niveauet og hvordan man opnår mulighed for at byde på andre forretningsområder. Ofte bliver dine nuværende kunder taget for givet af sælgeren og ikke plejet efter forventning. Det råder vi bod på med nogle få, men effektive værktøjer.
  • Succes er: At fastholde kunden på de kendte forretningsområder og samtidig få nye forretningsområder.  

Sælgermanaging:

·        Pipeline, vejen til budgetopnåelse: Du får værktøjet, som giver dig en planlægningsmæssig og operationel sikkerhed for at dine sælgere i mere en 75% af tilfældene har mulighed for og kender indsatserne til, hvordan man opnår sit budget. Nøgleordet er indsatsstyring.

·         Succes er: At du får en pipeline, der er realistisk, større og i den sidste ende giver bedre styring og flere forretninger.

·         Salgsledelse: Vi giver dig værktøj til og opskrift på, hvordan du kan anvende så lidt tid som muligt på administration, opfølgning og styring af dine sælgere.

Succes er: Maks. 25 minutters administration og opfølgning pr. sælger pr. uge.  

Skulle du have andre ønsker og behov end dem, vi har beskrevet her så må du endelig ringe til os og booke et møde.